Luang Pu Hong Prompanyo, a famous guru monk from Surin Province, passed away peacefully at the age of 97 years

สำหรับ ประวัติโดยย่อของ พระครูปราสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ) แห่งสุสานทุ่งมนเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พบว่า ชื่อเดิม คือ สุวรรณหงษ์ จะมัวดี เป็นชาว อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยท่านมีความขยันหมั่นเพียร กตัญญู กตเวทีต่อบิดามารดา ช่วยทำนาด้วยความวิริยะอดทน จนเมื่ออายุได้ 18 ปี จึงบรรพชาและเทศน์สอนญาติโยม กระทั่งอายุ 20 ปี ก็ทำการอุปสมบทเป็นพระสงฆ์และได้รับฉายา พรหมปัญโญ ซึ่งแปลว่า ผู้มีปัญญาดุจพรหม

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ หมั่นเพียรศึกษาพระปริยัติธรรมและจดท่องจำแม่นยำ นอกจากนี้ยังใฝ่หาความรู้เสมอ โดยเพียรศึกษากับครูบาอาจารย์อย่างไม่ลดละและเคยเดินธุดงค์ข้ามไปถึงประเทศกัมพูชา เมื่อหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ได้รับการประสิทธิประสาทสรรพวิชา ทั้งเวทมนตร์และคาถาต่าง ๆ จนมีอาคมแก่กล้า ก็มีญาติโยมที่ประเทศกัมพูชานิมนต์ท่านไปประกอบพิธีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ยังนับเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาสูงที่สุดรูปหนึ่งของแดนอีสานใต้ เพราะหลังจากบวชเมื่ออายุ 20 ปี ท่านอยู่ในสมณเพศและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด เช่น มักให้พรแผ่เมตตาและปล่อยสัตว์ทุกชนิด พร้อมรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมสร้างฝายน้ำล้นและปลูกป่า ควบคู่กับการอบรมสั่งสอนให้ทุกคนยึดถือในศีลห้า ด้วยเหตุนี้ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ จึงได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นมานานหลายสิบปี โดยมีการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลออกมาหลายร้อยรุ่น และทุกรุ่นล้วนได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

LP Hong - Thungmon Cemetery, Wat Petchaburi

Luang Pu Hong was born on Thursday 23rd March 1918 at Tungmon village, Prasart District, Surin Province. His father’s name was Boak and his mother’s name was Auen – they were farmers. Luang Phor Hong had 8 brothers and sisters – he was the first son.

He entered priesthood as a novice at 18 years old and ordained as a monk at the age of 20 at Wat Petchaburi.  Present during his ordination were Luang Phor Prae,  Luang Phor Chueng and Luang Phor Gad. As a novice, his masters called him “Samanane Bromsorn” (Novice Bromsorn). After his ordination he was given the new name”Brommapanyo”.

Luang Pu Hong had studied both theoretical and practical dharma from many masters. Seven years after his ordination, he travelled to Cambodia to practice meditation and to seek peace. In addition he studied magic incantations from many masters. He finally returned to Wat Petchaburi, where he was appointed Abbot in 1973.

Prince Narodom of Cambodia held great respect for Luang Phor Hong. So much so that he attributed the blessings of the great monk to his success in regaining control of his country. It is said that the prince had asked Luang Phor Hong what he wanted from helping him at that time, to which Luang Phor Hong jokingly replied ”half of Cambodia”. After the victory, the prince offered half of Cambodia as promised, but Luang Phor obviously graciously declined.

Luang Phor Hong was also a developer and was involved in many construction projects such as new temples, dams, schools, roads, health centres and forestry. As a result of his untiring efforts and charitable work he was awarded an insignia “Wheel of the Law” from Her Royal Highness Princess Theparatrajasuda in 1994. This was given in recognition of his services to the Buddhist religion and conservation

Takrut Tone blessed by LP Hong attributed to saving a girls life

takrut Tone LP Hong

On the 12 February 2018 a pickup truck crashed into the back of a stationary heavy plant vehicle which was building a bypass road at Kae Yai. The pickup truck with registration plate 435 was completely destroyed in the accident

Rescue teams found a single occupent, later known as Ms. Wilaiwan Panyadee, 33 years old, trapped inside the vehicle. The rescue team were further completely astonished to find that after cutting her free from the wreckage she had only suffered minor abrasions.

” You only need to look at the condition of the pickup truck to realise that serious injury or death was the likely outcome

The fact that she had survived with such minor injuries was miraculous and her good fortune was attrbiuted to the Takrut Tone, blessed by Luang Phor Hong, hanging in the front of the car

takrut lp hong